Hoe werkt RAD?


Natuurlijk hebben wij eerst een persoonlijk gesprek met u waarin we elkaar beter leren kennen. In het begin zullen we wel wat vaker contact hebben maar naar verloop van tijd is het niet nodig dat we elkaar iedere maand persoonlijk ontmoeten.
Vervolgens stuurt u per maand alle boekingstukken naar ons op. Dat doet u per post (eventueel kopieën), middels e-mail of, als u dat wilt, u geeft ze persoonlijk bij ons af. Wij voorzien de boekingstukken van de benodigde codes waarna deze geboekt worden. Vervolgens worden de stukken gescand en naar u terug gezonden.

Na het verstrijken van het boekjaar krijgt u van ons de kolommenbalans, de resultaatrekening en een toelichtende rapportage. Wij zullen deze jaarstukken met u bespreken.

Eéns per kwartaal doen wij uw btw-aangifte waarna wij een financieel verslag uitbrengen aan u. Eéns per jaar verzorgen wij uw winstaangifte voor een zelfstandige zonder personeel of voor andere kleine ondernemers.

Natuurlijk zijn wij altijd te bereiken voor brandende vragen of wanneer u een advies nodig heeft. Dat kan ten alle tijden middels de telefoon, via e-mail, of als u dat liever doet, tijdens een persoonlijk gesprek.